SCHRONISKO W DOLINIE ROZTOKI

75 miejsc, restauracja, łatwe i krótki dojście od parkingu na Palenicy Białczańskiej.